HOTLINE: 0981 91 81 61 - 0982 886 928

Liên hệ mua hàng

Chi phí xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung hiện nay là bao nhiêu?

Tổng mức đầu tư dự tính toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án.
Tổng mức đầu tư của dự án bao gồm: chi phí mua nhà xưởng, chi phí máy móc thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác, dự phòng phí (bao gồm trả lãi vay trong thời gian xây dựng).

Nếu hoàn thành dự án xây dựng gạch không nung và bắt đầu đi vào hoạt động thì lợi nhuận sẽ rất lớn vì:

Giá thành 1 sản phẩm gạch là: 500 đồng/viên. (Số liệu tháng 5 năm 2017 )
Giá bán 1 sản phẩm gạch không nung là: 950 đồng/viên. (Số liệu tháng 5 năm 2017 )
Ví dụ: Sản lượng 1 năm 25.000.000 viên/năm thì lợi nhuận ròng là 25.000.000 x (950 – 500) = 11.250.000.000.000 đồng.

Bảng chi phí Đầu tư tổng thể

STT HẠNG MỤC GÍA TRỊ

TRƯỚC THUẾ

VAT 10% GÍA TRỊ
SAU THUẾ
I Chi phí xây dựng nhà máy 1.000.000.000 100.000.000   1.100.000.000
II Chi phí máy móc thiết bị 2.400.000.000 240.000.000   2.640.000.000
III Chi phí quản lý dự án 100.000.000   10.000.000      110.000.000
IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 50.000.000 5.000.000      55,000,000
1 Chi phí lập dự án 10.000.000 1.000.000      11.000.000
2 Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị 20.000.000 2.000.000      22.000.000
3 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 20.000.000 2.000.000      22.000.000
V Chi phí khác 60.000.000 6.000.000     66.000.000
1 Chi phí kiểm toán 30.000.000 3.000.000     33.000.000
2 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 20.000.000 2.000.000     22.000.000
3 Báo cáo đánh giá tác động môi trường                  10.00.000

1.000.000 

    11.000.000
VII CHI PHÍ DỰ PHÒNG 250.000.000 25.000.000    275.000.000
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 3.860.000 386.000.000 4.246.000.000
1.Chi phí quản lý dự án
Chi phí quản lý dự án tính theo định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung.
Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm:
Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư.
Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.
Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.
Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công trình.
Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình.
Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình.
Chi phí khởi công, khánh thành.
2.Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
Bao gồm:
– Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư.
– Chi phí lập hồ sơ mời thầu để mua sắm thiết bị.
– Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị.
– Chi phí kiểm tra tính đồng bộ của hệ thống thiết bị.
3.Chi phí khác
Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên:
Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.
Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Chi phí vận hành thí nghiệm máy móc.
4.Dự phòng phí
Dự phòng phí bằng 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác phù hợp với Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc "Hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình".

 

Quảng Ninh

Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 0981918161 - 0982886928

HÀ NỘI

Trần Phú, Hà Đông

Tel: 0981918161 - 0982886928

Đà Nẵng

Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng

Tel: 0981918161 - 0982886928

TP HỒ CHÍ MINH

Lê Văn Sỹ, Quận 3, TPHCM

Tel: 0981918161 - 0982886928

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Top Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainmenu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainframe Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Breadcrumb Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image